Suomi 100 Suurleirin järjestelyt hyvässä vauhdissa

19.1.2017


Kentät kunnossa
Kentät kunnossa
Viimeksi näin
Viimeksi näin
Voittajan hymyä
Voittajan hymyä
Turun pojat 2013
Turun pojat 2013

Eilen pidettiin ensimmäinen organisaation kokous ja leirinjohtaja Anne Aatolan johdolla käytiin läpi leirin nykytilannetta. Paljon on jo leirin eteen tehty ja nyt on aika aloittaa myös seuran osalta työt.

Järjestelyorganisaatioon on saatu hyvä sekoitus uutta ja vanhaa tekijää ja hyvillä mielin tarkasteltiin jo olemassa olevia järjestelyjä ja fasiliteetteja. Vielä on avoinna suuriakin asioita, mutta viimeistään tammikuun aikana saadaan varmistus esim. majoitus- ja ruokailukoulujen tilanteesta. Turku on vahvasti uudistamassa kouluverkostoaan ja remontteja tehdään kesäisin useissa kohteissa. Toiveena on, että saisimme viime leirin aikaiset koulut käyttöön. Majoituspäällikkönä toimii konkari Joseph Hollingworth.

Kenttiä Turussa ja lähikunnissa on riittävästi ja ne on jo käyty katsastamassa ja osa pudotettu pois käytöstä ei-käytännöllisinä. Matkat kouluilta kentillä pyritään tietysti pitämään mahdollisimman lyhkäsinä. Kettätiimin johtajana toimii aikaisemminkin leirijärjestelyissä mukana ollut Jarmo Nieminen.

Talkoolaisia seuraväki tarvitsee paljon, talkoolaisia odotetaan kaikkiaan 450 mukaan erilaisiin tehtäviin, vuorojen pituudet vaihtelevat eri tehtävissä, keskimääräinen kerta n. 6-8 tuntia. Talkoopäällikkönä toimii tehtävässä viimeksikin toiminut monitoiminainen Sirkka Nieminen ja hänelle tulee avuksi ns. online-ohjelma, jossa vuorojen varaus ja vaihtaminen tulee helpommin tehtäväksi.

Kansliapäällikkönä toimii Pia Tamminen, jolla on apunaan jo usean leirin järjestelyissä mukana olleita tehonaisia. Kioskitoiminnoista vastaa Tuuli Jansson apulaisineen. Turvallisuusasioissa meillä on mukana Aleksi Pulkkinen, joka myös hoiti kyseistä tehtävää 2013 leirillä, samaten ensiavussa Tiiu Uusaho.

Viestintäryhmää ollaan vielä rakentamassa ja ryhmässä on innokkaasti mukana Sofia Pahtela ja videoimassa leirin aikana Arto Mäkelä.

Leirin tuomarijohtajana toimii Anna Hakala ja tukenaan hänellä on leirikonkari ja kouluttajana aivan guru Jesse Mäkinen. Myös muut alueen tuomarikerhon jäsenet osallistuvat  tuomarileirin järjestelyihin. Leirin kilpailupäällikkönä toimii tuttuun tapaan alueen  kilpailupäällikkö Päivi Hongisto. Tuomarien kuljetuksista ja IT-tuesta vastaavana meillä on konkari Petri Salo.

Järjestelyistä tähän mennessä on vastannut talousvastaavana toimiva toiminnanjohtaja Satu Mikola ja leirin tutor Mika Mikola. Leirin johtajana toimii siis Anne Aatola ja apunaan hänellä on järjestelytoimikunnan pj Sirpa Helin.

Seuraavan kerran organisaatio koolla 9.3., sitä ennen käydään valtakunnallisten leirinjärjestäjien tapaamisessa Tampereella 11.2. osan vastuuhenkilöiden kanssa. Lisäksi tietysti eri vastuualueiden ihmiset kokoontuvat ryhmineen yhteisen asian pariin.

Iltapuhteen lopuksi totesimme yhteisesti, että tulemme yhdessä järjestämään leirin osallistujille, järjestäjille ja katsojille onnistuneen kokonaisuuden 16.-21.7. Turussa.

Haluatko tulla mukaan, ota yhteyttä meihin!

käy tutustumassa leiriin osoitteessa :     tästä   tai

http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/