Mielenkiintoinen tutkimus naispesäpalloilijan urasta

4.11.2016


Poimintoja kahden naishuippupelaajan Saana Luoma ja Elina Mäki tutkimustyöstä, jossa tutkittiin mitkä syyt vaikuttavat naispesäpalloilijan uran jatkumiseen. Näitä mietteitä voi kohdentaa mielestäni koko lajiin.

– Sekä henkilökohtaiset että joukkueen yhteiset tavoitteet, tavoitteita kohti eteneminen ja mahdollisuus menestyä motivoivat pelaajia.

Pohjimmiltaan keskiössä ovat urheilijan oma halu ja innostus. Luoma ja Mäki lainaavat Niilo Konttisen aiempaa tekstiä sisäisestä motivaatiosta.

– Sisäinen motivaatio johdattaa urheilijaa hakeutumaan mielenkiintoiseksi kokemiensa aktiviteettien pariin sekä toimimaan niiden parissa ilman ulkoista ohjausta. Tällaisten aktiviteettien parissa suorittamiseen ei liity mitään välineellisiä arvoja vaan ne ovat itsessään kiintoisia, palkitsevia sekä positiivisia elämyksiä tarjoavia.

Seuroissa ja joukkueenjohdossa on syytä pitää mielessä joukkuehengen merkitys.

– Tutkimustulokset antoivat ymmärtää, että lajista pois putoamista voi ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota joukkuehenkeen ja sen kehittämiseen. Myös menestyminen ja pelaajan kokema pätevyyden tunne edesauttavat uran jatkumista huipulle asti, Luoma ja Mäki päättävät.

 

lue lisää tästä   tai www.pesis.fi