Uusi aluepäällikkö Marko Heikkinen vieraili Turussa

7.2.2024


Pesiksen eteläisen alueen maakunnallisissa seuratapaamisissa pureuduttiin aluetoimintaan, Pesäpalloliiton hallintomalliin sekä ajankohtaisiin asioihin. Uuden aluevastaavan tavoitteena oli myös esittäytyä alueen seuroille ja tutustua seuratoimijoihin, jotta kynnys yhteydenpitoon ja yhdessä tekemiseen pysyy matalana.

Maakunnalliset tapaamiset aloitettiin Pirkanmaalta 23.1. ja ne päättyivät Varsinais-Suomen tapaamiseen 5.2. Väliin mahtui tilaisuudet myös Kymenlaaksossa (25.1.) sekä Uudellamaalla (29.1.) Kanta- ja Päijät-Hämeen seurat jaettiin maantieteellisen sijainnin mukaan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tilaisuuksin. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 50 seuratoimijaa ja eri seuroja oli edustettuna 31.

Tapaamisten keskiössä oli uuden aluevastaavan esittäytyminen, Pesäpalloliiton liittojohtokunnan seurakysely sekä pesiksen ajankohtaiset asiat. Seurakyselyn tarkoituksena oli selvittää Pesäpalloliiton johtamiseen ja aluetoimintaan liittyviä asioita yksittäisten seurojen ja toiminta-alueiden näkökulmasta.

– Kiitokset osallistujille aktiivisuudesta sekä rakentavasta keskustelusta. Uskon että kasvokkain tapahtuville tapaamisille oli tarvetta ja näin uutena työntekijänä oli mahtava nähdä merkittävä määrä seuraihmisiä heti alkuvaiheessa, tammikuun alussa eteläisen alueen aluevastaavana aloittanut Marko Heikkinen kommentoi.

Aluevastaavan lisäksi tilaisuuksien Seurakysely-osion keskustelua jokaisessa tapaamisessa oli vetämässä eteläisen alueen johtoryhmän puheenjohtaja ja Pesäpalloliiton liittojohtokunnan jäsen Sami Ritola.

– Seuraihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutustilanteet ovat aina arvokkaita. Erityisen ilahduttavaa oli, että kaikissa näissä tilaisuuksissa syntyi rehellistä keskustelua avoimessa ilmapiirissä ja kaikkien paikalla olijoiden fokuksessa oli pesiksen paras ja sen kehittäminen entistä elinvoimaisemmaksi, Ritola iloitsee.

Pelkästään keskustelun tasolle tilaisuuden anti ei jää vaan tapaamisissa esille nousseet asiat viedään eteenpäin.

– Kohtaamisten muistiot ja nostetut huomiot käsitellään hallintotyöryhmän ja Pesäpalloliiton johtokunnan toimesta ja niistä muodostetaan yhteenveto Pesäpalloliiton tulevaan vuosikokoukseen mahdollisia toimenpiteitä varten. Tämän lisäksi kohtaamisissa nousseita muita asioita hyödynnetään operatiivisen toiminnan kehittämisessä, Ritola valaisee.

Turku-Pesiksen edustajat Turussa olivat Jopseph Hollingworth, Sampo Peltola ja Lasse Suvanto.