Seuran esittely

Visio

Varsinais-Suomen vetovoimaisin pesäpalloseura.

Turku-Pesis tarjoaa tasapuolisen ja laadukkaan lasten ja nuorten kasvuympäristön pesäpallon harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksin.

Laadukkaalla junioritoiminnalla, pelaajien ja valmentajien sitoutuneisuudella sekä riittävillä resursseilla pyrimme takaamaan menestyksen aikuisten pääsarjatasolla myös tulevaisuudessa.

Seuramme toimii aktiivisena kehittäjänä omassa kotipesässä, sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Seuramme on haluttu yhteistyökumppani yritysten ja muiden alueen seurojen keskuudessa.

Arvot

Oikeudenmukaisuus

  • Seuran toiminnassa huomioidaan tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus sekä kannustava toiminta.

Kasvatuksellisuus

  • Korostamme lasten ja nuorten urheiluharrastuksen leikinomaisuutta, kasvatuksellisuutta ja monipuolisuutta sekä lasten tasavertaisuutta. Tarjoamme lapsille ja nuorille välineitä sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä läpi elämän kestävän liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen.

 Avoimuus

  • Seurassamme on avoin ilmapiiri keskustelulle, uusille ideoille sekä innovatiivisuudelle.

Kunnioitus

  • Kunnioitamme ja arvostamme toistemme mielipiteitä sekä korostamme esimerkillisyyttä. Jokaisen tulee kunnioittaa muita pelaajia, valmentajia, vanhempia, vastustajia ja tuomareita.

Rehellisyys

  • Jokaisen tulee osoittaa reilua ja rehtiä urheilumieltä